AVALEHT | KURSUSED |  HINNADREGISTREERU
KONTAKT |  KOOLIST |  E-ÕPPEMATERJALID

LÕPPASTE

Enne esmaste juhilubade vahetamist MNT juhilubade vastu, tuleb läbida lõppastme koolitus. Lõppastme koolituse eesmärgiks on ohutu liiklemise ja riske vältiva sõiduoskuse ning säästliku ja keskkonnasõbraliku sõiduviisi propageerimine. Lõppastme koolitust on võimalik läbida kohe pärast esmase juhiloa omandamist.

Lõppastme koolitus sisaldab:
teooriaõpet ja praktilisi harjutusi vastavalt programmile

Lõppastme koolitusel osalemiseks vajalikud dokumendid:
- esmane juhiluba
- autokooli tunnistus
- koolitusele kuluv tasu
Kursus on võimalik läbida 2 päevaga!

Pärast lõppastme koolituse läbimist autokoolis tehakse mootorsõidukijuhi koolituskursuse tunnistusele sissekanne, mille alusel vahetatakse esmane juhiluba ilma eksamiteta MNT büroos juhiloa vastu.

 


A2-KATEGOORIA

AM-KATEGOORIA
B-KATEGOORIA

LÕPPASTE

REGISTREERU 

info[at]polvaautom.ee

Tel. 799 5429